Ana Sayfa      İletişim
Enerji Raporu 2014 ve WEC 2016 Konuşmacı Sayısının 40’a Ulaşması ile İlgili Basın Toplantısı, 03.08.2015
 

 

Dünya Enerji Kongresi hazırlığında olan Türkiye'nin “2014 Enerji Raporu” açıklandı

2016’da 23. Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yapacak olan Türkiye’nin 2014 Enerji Raporu açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2014 Enerji Raporu’nun verilerine göre dünya enerji sistemi içinde, Türkiye’nin istikrarlı bir büyüme kaydettiğini vurguladı. Raporda yer alan veriler Türkiye’nin 2023 enerji senaryolarına ışık tutacak bir nitelik taşıyor.

03 Ağustos 2015, Ankara - “Enerji Raporu 2014”ün sunumunda, Türkiye’nin yıllık enerji raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasına özel önem verdiklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, raporun Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yapılmış iyi bir analiz olduğunu söyledi. Yıldız aynı zamanda, raporu hazırlayan DEK-TMK koordinasyonunda gelecek yıl Türkiye’de düzenlenecek olan 23. Dünya Enerji Kongresi çerçevesinde şimdiden 40 önemli sektör uzmanı, şirket yöneticisi ve siyasetçinin konuşma yapmayı kabul ettiğini de vurguladı. Raporun Türkiye’deki enerji kaynakları hakkında kritik bulguları olduğunu dile getiren Yıldız, “Enerji Raporu 2014 ile Türkiye’deki enerji kaynakları bazında elektrik üretim ve tüketiminin genel haritası çizilmiştir. Özellikle çevre-enerji dengesine verdiğimi önem ve enerji verimliliği konularındaki analizler Türkiye’nin bu konulardaki hassasiyetini çok doğru bir şekilde ortaya koymaktadır. Yerli ve yabancı özel sektör yatırımcılarına da baz teşkil edeceğine inandığımız rapor ile Türkiye’de yeni ufukları kucaklamayı hedefliyoruz.” dedi.

Enerji Raporu 2014 ile Türkiye’nin enerji ihtiyacının, enerji üretiminin ve tüketiminin çevreye ve ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi; yerli, yenilenebilir ve temiz enerji türlerinin ve teknolojilerinin çeşitli enerji kaynakları ile bir arada planlı bir şekilde kullanılması gibi enerji sektörü açısından önem arz eden hususlara odaklanmak amaçlanıyor.

Dünya enerji sektöründe bulunduğu jeopolitik konumu ve öz kaynakları itibariyle Türkiye’nin önemli bir aktör oluğunu vurgulayan Yıldız, raporun kamuoyuna tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, 2016 Ekim ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek ve “Enerji Olimpiyatları” olarak da adlandırılan 23. Dünya Enerji Kongresi’ne atıf yaparak, 9-13 Ekim 2016 tarihinde enerji dünyasının nabzının İstanbul’da atacağını ifade etti. Yıldız, “Türkiye stratejik ve jeopolitik konumu itibariyle, özellikle son yıllarda dünya enerji gündemini etkileyen çalışmalara imza atmaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılında kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul’da dünya enerji gündemini belirleyecek ve kanaat önderleri ile dünya enerji liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek olan 23.Dünya Enerji Kongresi’ne ev sahipliği yapacaktır.” diye sözlerine devam etti.

Dünya Enerji Konseyi tarafından 3 yılda bir dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen Dünya Enerji Kongresi’ne Türkiye’nin 1977 yılından sonra ikinci kez ev sahibi olacağını vurgulayan Yıldız, global açıdan enerji konuları ve çözümleri sunan kongreye, 100’ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 10 bin katılımcı beklediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde 2016 yılında İstanbul’da düzenlenecek 23.Dünya Enerji Kongresi’nde Türkiye’den Cumhurbaşkanı, Başbakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın liderliğinde 70 oturum ve şu ana kadar konfirme edilmiş 40 konuşmacının yanı sıra yaklaşık 250 üst düzey konuşmacı yer alacak. 

 
 

Dünya Saatleri

22/10/2017
00:10
 
  DEK'e Üye Ülkeler
Dünya Haritası
 
 
 
 
Disclaimer © Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl 2010