Ana Sayfa      İletişim
İl İl Enerji Verimliliği Projesi Ankara Etkinliği
 

İl İl Enerji Verimliliği Projesi

Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı – Ankara

30 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Programı (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) desteği ile Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin ülkemizde enerji verimliliğini arttırmayı amaçlayan “İl İl Enerji Verimliliği Projesi”nin kapanış ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı saat 14:00’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 Nolu Toplantı Salonu’nda yapılmıştır.

Program Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner YILDIZ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri IŞIK ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin (DEK TMK) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doç.Dr.H.Murat MERCAN’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Konuşmalarda enerji verimliliğinin ekonomiye sunabileceği yüksek katkı payı ile oluşturabileceği güç ele alınmıştır. Taner YILDIZ projenin enerji verimliliğinin artması ile enerji tüketiminin azalmasına katkı sahibi olması sonucunda elde edilen tasarruf ve zincirleme pozitif etkilerden söz ederken, Fikri IŞIK enerji verimliliğinin oluşturduğu ek potansiyelini teknolojik gelişmenin getirileri ile karşılaştırmıştır. Proje ile ciddi bir kültürün geliştirme sürecinden bahsedilirken, Doç.Dr.H.Murat MERCAN pilot okulların belirlenmesi ve konunun anlatılması gerektiğini vurgulamıştır.

Açılış konuşmalarının devamında söz Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Yusuf YAZAR’a ve ardından da GEF Küçük Destek Programı Türkiye Ulusal Koordinatörü Sayın Gökmen ARGUN’a verilmiştir. Yusuf YAZAR Proje ile Yenilenebilir Enerji’nin ilişkilerinin ve öneminin altını çizerken Gökmen ARGUN söz konusu sürecin etkilerini dile getirmiş ve programa dâhil olanlara teşekkürlerini sunmuştur.

Açılışın ardından Proje İl İl Enerji Verimliliği Projesi Koordinatörü Tülin KESKİN tarafından tanıtılmıştır. Tülin KESKİN Proje’nin amacının enerji verimliliği ile ilgili farkındalığın yaratılması olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda elde edilen farkındalık artışını ulaşılan katılımcı sayısı, yayımlanan haberler ve farkındalık anketleri ile lanse edilmiştir.

Proje’nin tanıtımı sonrası Yerel Enerji Verimliliği Çalışmaları başlığı altında panel düzenlenmiştir. Panel Tülin KESKİN’in Moderatörlüğü altında yürütülmüştür. Panelde OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Pınar YALMAN AKCENGİZ, Efektif Endüstriyel Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ahmet SEFEROĞLU ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmet Daire Başkanı Enerji Şube Müdürü Tevfik VARDAR konuşmacı olarak yer almışlardır. Pınar YALMAN AKCENGİZ OSTİM’de yürütülen enerji verimliliği çalışmalarından bilgi verirken, Ahmet Seferoğlu enerji verimliliği önlemleri ve uygulama örnekleri hakkında konuşma yapmıştır. Tevfik VARDAR ise Ankara Büyükşehir Belediyesi enerji tasarrufu çalışmalarından örnekler sunmuştur.

 

SUNUMLAR

İl İl Enerji Verimliliği Projesi Tanıtımı

Tülin KESKİN, Proje Koordinatörü

 

OSTİM'de Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmaları

Pınar YALMAN AKCENGİZ, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü

 

Enerji Verimliliği Önlemleri ve Uygulama Örnekleri

Ahmet SEFEROĞLU, Efektif Endüstriyel Enerji A.Ş. Genel Müdürü

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Enerji Tasarrufu Çalışmalarından Örnekler

Tevfik VARDAR, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmet Daire Başkanlığı Enerji Şube Müdürü

 
 

Dünya Saatleri

22/10/2017
00:08
 
  DEK'e Üye Ülkeler
Dünya Haritası
 
 
 
 
Disclaimer © Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl 2010