Ana Sayfa      İletişim
Türkiye 12. Enerji Kongresi Yazar Index
 

A B-C D-E F-G-H İ-J-K-L M-N-O-Ö P-R-S-Ş-T U-V-W YZ

A

A.Çiğdem ERÇELEBİ
- TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ VE BU ALANDA ODTÜ-GÜNAM'IN ROLÜ

Ahmet LOKURLU
- KONSANTRE EDİCİ PARABOL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Ahmet KANADIKIRIK
- SU YAPILARI VE SU YAPILARI DENETİM FİRMALARININ ROLÜ

Ahmet ÖZARSLAN
- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İÇİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ

Alaeddin BOBAT
- HES PROJELERİNDE 3E İLİŞKİLERİ

Ali ÇIRPAN
- TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ VE BU ALANDA ODTÜ-GÜNAM'IN ROLÜ

Ali Yağmur AYDINLI
- ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI

Alper ÜNLÜ
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Ayla TUTUŞ
- SU YAPILARI VE SU YAPILARI DENETİM FİRMALARININ ROLÜ

Aylin Çiğdem KÖNE
- VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL EKO- ETKİNLİĞİNİN ARAşTIRILMASI

Aysel ATIMTAY
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Ayşe YILDIRIM
- TÜRKİYE’NİN HİDROKARBON KÖKENLİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

 

B-C

Bakatjan SANDALKHAN
- ENERJİ TİCARETİNDE VE ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIMLARINDA ELEKTRİK BORSASI’NIN ROLÜ

Berrin ENGİN
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Beycan İBRAHİMOĞLU
- PLAZMA KÖMÜR GAZLAŞTIRMA

Burak GÜLER
- TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI ŞEFFAFLIK POLİTİKALARI

Burak KAMALI
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Caner ÖZDEMİR
- TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRMELER ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMA FAALİYETLERİ

Cansu EMİROĞLU
- DAĞITIM YATIRIMLARINDA RİSK BAZLI YATIRIMLAR

Cansu Hande CİĞER
- GÜNEY AFRİKA MENŞELİ İTHAL TAŞKÖMÜRÜNÜN SAKLAMA KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Cemal Ökmen YÜCEL
- ELEKTRİK PİYASALARINDA PAZAR GÜCÜ VE MANİPÜLASYON: PAZAR GÜCÜNE MÜDAHALE MESELESİ

Cenk SEVİM
- RÜZGAR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ TEKNO-EKONOMİK GELİşMELER VE TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖRÜ İÇİN YOL HARİTASI

Cenk SEVİM
- KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE YENİ ENERJİ DÜZENİ

Çağrı SAĞIROĞLU
- ÇEVREYE DUYARLI ÜRETĠM KAVRAMININ İNCELENMESİ VE BU KAPSAMDA YAPILAN SWOT ANALİZİ İLE DURUM TESPİT DEĞERLENDİRMESİ

Çetin KOÇAK
- TÜRKİYENİN ENERJİ GÜVENİLİRLİĞİ VE ÜRETİLEBİLİR KÖMÜR REZERVLERİNE DAYALI SANTRALLARIN AVANTAJLARI
5

D-E

Derek BAKER
- TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ VE BU ALANDA ODTÜ-GÜNAM'IN ROLÜ

Derya Ezgi ÖZTÜRK
- TÜRKIYE ENERJI PIYASASI IÇIN YENILENEBILIR ENERJI SERTIFIKALARININ DEGERLENDIRILMESI

Duygu Küçükbahar BEYGO
- ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI

Duygu Papur
- AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ MEVZUATINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Duygu PAPUR
- FOSİL YAKITLARIN TÜKETİMİNDEN KAYNAKLANAN KARBONDİOKSİT SALIMLARI İLE TEMEL ENERJİ BÜYÜKLÜKLERİ ARASINDAKİ İLİSKİLER

Engin ÖZDEMİR_ H. Emre BAĞIRAN
- GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE VERİLEN TEŞVİKLER

Elif Simge VURAL
- PLAZMA KÖMÜR GAZLAŞTIRMA

Ercan BALKOÇ
- ENERJİ TİCARETİNDE RİSK YÖNETİMİ

Erkan KALAYCI
- TÜRKIYE ENERJI PIYASASI IÇIN YENILENEBILIR ENERJI SERTIFIKALARININ DEGERLENDIRILMESI

Ersin ÖKTEM
- ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ
5

F-G-H

F.Figen AR
- BİYOETANOL KULLANIM ZORUNLULUĞUNUN TÜRK EKONOMİSİNDE YARATACAĞI ETKİLER

Fatih KAYMAKÇIOĞLU
- ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE KAMU- ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ VE YANSIMASI

Gerçek BARDAKÇIOĞLU
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Gül GÖKTEPE
- FUKUSHIMA SONRASI DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI VE NÜKLEER GÜÇ

Gülfidan ELİŞ
- AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ

Gündüz ATEŞOK
- GÜNEY AFRİKA MENŞELİ İTHAL TAŞKÖMÜRÜNÜN SAKLAMA KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

H. Emre BAĞIRAN
- GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE VERİLEN TEŞVİKLER

H.Emrah ÜNALAN
- TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ VE BU ALANDA ODTÜ-GÜNAM'IN ROLÜ

Hayati OLGUN
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Haluk UTKU
- NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN ENERJİ NAKİL HATTI İLE ETKİLEŞİMİ

Hasan KAŞIKARA
- ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE PETROL PİYASASI KANUNLARINDA DÜİÜNÜLEN DEĞİşİKLİK TASARILARI, GEREKÇELERİ, MEVCUT HUKUKİ DÜZENLEMELER İLE MUKAYESESİ VE UYGULAMADA DOĞURACAĞI HUKUKİ SONUÇLAR

Hasan Tezcan YILDIRIM
- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ODUNUN ENERJİDE KULLANIMI VE GELECEK SENARYOLARI

Hüseyin ARABUL
- ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE YENİ NESİL SİLİKON KOMPOZİT İZOLATÖR TASARIMI, İMALAT TEKNOLOJİLERİ VE PORSELEN İZOLATÖR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Hüsnü ATAKÜL
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA
5

İ-J-K-L

İlker ŞENGÜLER
- TÜRKİYE’NİN YENİ LİNYİT KAYNAKLARI VE ENERJİ POTANSİYELİ

İskender GÖKALP
- TÜRKİYE LİNYİTLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİNE TEKNOLOJİK BİR SEÇENEK: “OPTIMASH” PROJESİ

Izzettin TEMIZ
- ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

Jerfi ÖNAL
- TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI ŞEFFAFLIK POLİTİKALARI

Kürşat TANRIÖVEN
- DAĞITIM YATIRIMLARINDA RİSK BAZLI YATIRIMLAR

Levent TOPPARE
- TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ VE BU ALANDA ODTÜ-GÜNAM'IN ROLÜ
5

M-N-O-Ö

Macit ÖZENBAŞ
- TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ VE BU ALANDA ODTÜ-GÜNAM'IN ROLÜ

Maksut SARAÇ
- ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLER

Mannat CHOKSI
- KONSANTRE EDİCİ PARABOL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Mehmet PARLAK
- TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ VE BU ALANDA ODTÜ-GÜNAM'IN ROLÜ

Mehtap POYRAZ
- GEÇİŞ DÖNEMİ SÖZLEŞMELERİ VE SERBEST PİYASA SİSTEMİNDE TETAŞ VE EÜAŞ

Merve ÇÖMLEKÇİOĞLU
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Mesut ATALAY
- TÜRKİYE’NİN PETROL ARAMA POLİTİKASI

Murat VAROL
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Mustafa ÖZER
- GÜNEY AFRİKA MENŞELİ İTHAL TAŞKÖMÜRÜNÜN SAKLAMA KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Muzaffer BAŞARAN
- KÖMÜRLÜ SANTRALLARDA VERİMİ ARTIRMA ÇALIŞMALARINA İKİ ÖRNEK, KANGAL VE YENİKÖY SANTRALLARI KAZANLARINDA REHABİLİTASYON

Mücella ERSOY
- TÜRKİYE LİNYİTLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİNE TEKNOLOJİK BİR SEÇENEK: “OPTIMASH” PROJESİ

Nazif Hulagü SOHTAOĞLU
- ULUSLARARASI ELEKTRİK ENERJİSİ TİCARETİNİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

Neşe LEBLEBİCİ
- HİDROELEKTRİK SANTRALLARIN KURULMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ARAZİLERİN ELDE EDİLMESİ

Orhan DEMİREL
- PLAZMA KÖMÜR GAZLAŞTIRMA

Öner ÜNSAL
- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ODUNUN ENERJİDE KULLANIMI VE GELECEK SENARYOLARI
5

P-R-S-Ş-T

Pelin HOŞHAN
- TÜRKİYE’NİN HİDROKARBON KÖKENLİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Raşit TURAN
- TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ VE BU ALANDA ODTÜ-GÜNAM'IN ROLÜ

Satı BALCI
- YENILENEBILIR ENERJI ve ENERJI VERIMLILIGI PROJELERININ DEGERLENDIRME SÜRECI VE ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERI

Selen Yersu ŞAHİN
- ENERJİ SEKTÖRÜNDE AYRIŞTIRMA VE REKABET

Şahika YÜREK
- PLAZMA KÖMÜR GAZLAŞTIRMA

Taner DERBENTLİ
- BİLEŞİK ISI-GÜÇ ÜRETİMİNİN KÜÇÜK ÖLÇEKLERDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Tayfun BÜKE
- KEMERKÖY ve YENİKÖY TERMİK SANTRALLERİNİN RADYASYON ve KONVANSİYONEL KİRLETİCİ KAYNAKLI SAĞLIK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tayfun BÜKE
- VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL EKO- ETKİNLİĞİNİN ARAşTIRILMASI

Tuncay Arif İBİŞ
- ASELSAN’DA ENERJİ YÖNETİMİ
5

U-V-W

Uğur GÖNÜLALAN
- TÜRKİYE’DE PETROL ARAMA ÜRETİM FALİYETLERİ VE PETROL SEKTÖRÜNÜN TÜPRAŞ, POAŞ, PETKİM, TPAO V.B. ÖZELLEŞME(ME)Sİ

Ufuk KAYAHAN
- ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kW PİLOT UYGULAMA

Utku SAĞDIK
- TÜRKİYE DEKİ URANYUM CEVHERLERİ DEĞERLENDİRİLMESİNİN EN ÖNEMLİ NOKTALARI

Veysel SARICI
- AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE’DEKİ YAPISAL GELİSMELERİN TOPLAM NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞUNA ETKİLERİ

Veysel SARICI
- PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Wietze LISE
- TÜRKİYE' DEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
5

Y-Z

Yasin ÖZAL
- KONSANTRE EDİCİ PARABOL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Yüksel ATAKAN
- FUKUŞİMA KAZASI SONRASI YÜKSEK GÜVENLİKLİ BİR NÜKLEER SANTRALDA BULUNMASI GEREKEN TEKNİK ÖZELLİKLER ve AKKUYU NÜKLEER SANTRALININ GÜVENLİĞİNE BİR BAKIŞ

Yüksel ATAKAN
- YAP İŞLET MODELİYLE AKKUYU’DA YÜKSEK GÜVENLİKTE BİR NÜKLEER SANTRAL KURULABİLİR Mİ?

Zerrin Taç ALTUNTAŞOĞLU
- 2009/28/AB DİREKTİFİ VE TÜRK MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRMA

Zeynep Ş. OCAKÇIOĞLU
- YERLİ ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE TEMSAN’IN YERİ

 
 

Dünya Saatleri

15/12/2017
01:56
 
  DEK'e Üye Ülkeler
Dünya Haritası
 
 
 
 
Disclaimer © Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl 2010