Ana Sayfa      İletişim
Türkiye 12. Enerji Kongresi Basın Bülteni
 

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından üç yılda bir düzenlenen geleneksel Türkiye Enerji Kongrelerinin onikincisi 14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Kongre çalışmalarına paralel olarak bir Enerji Sergisine ve çeşitli sosyal etkinliklere de yer verilecektir.

Dünya’daki ekonomik sıkıntıların etkisi altında kalan enerji sektörünün sorunları yanında, denizlerde doğal gaz ve petrol kaynakları arayışının oluşturduğu jeopolitik ve stratejik sorunların, Japonya’da meydana gelen nükleer santral kazasının ve Arap Baharı diye adlandırılan sosyal gerginliklerin önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin enerji politikalarına ve uluslararası enerji ilişkilerine yön vermesi beklenmektedir.

Türkiye’de enerji piyasasının işleyişi, özelleştirmeler, yatırımlar, elektrik fiyatlarının giderek artması, enerji borsasının kurulması gibi enerji sektörünün sorunları yanında, yenilenebilir enerjiden yararlanma, enerji verimliliği, enerjide dış kaynaklara bağımlılık, yerli enerji kaynaklarımız ve enerji yatırımlarında öncelikler, enerji hukuku, enerji-çevre etkileşimi vb. konular gündemdeki yerlerini önemle korumaktadır.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 1949 yılından bu yana tüm faaliyetlerini bağımsız olarak, bilimsel tarafsızlık içinde ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştiren “Düşünce Kuruluşu” niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur. Milli Komite’nin her üç yılda bir düzenlediği Türkiye Enerji Kongreleri de aynı amaç doğrultusunda enerji uzmanlarının düşüncelerini, önerilerini ve güncel teknik verileri serbestçe tartıştıkları saygın bir forumdur.

14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan Türkiye 12. Enerji Kongresi’nin teması “Türkiye’nin Artan Enerji İhtiyacında Seçenekler ve Yatırımlar”dır. Kongre’de, “Türkiye'de Enerji Sektörünün Sorunları, Yerli Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Hidrolik Enerji Santrali Yatırımlarının Sorunları, Dünya'da ve Türkiye'de Petrol ve Doğal Gaz Piyasasının Değerlendirilmesi, Yenilenebilir Enerjinin Dünya'da ve Türkiye'de Bugünü ve Yarını, Enerji Verimliliği, Fukishima'dan Sonra Nükleer Santralların Geleceği ve Enerji Sektörüne Etkileri, Enerji ve Çevre Etkileşimi ve İklim Değişikliği, Enerji Hukuku, Geleceğin Enerji Liderlerinin Görüşleri” konularında özenle seçilmiş 70 bildiri sunulacak ayrıca düzenlenecek iki panelde “Bölgemizde Meydana Gelen Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Gelişmelerin Doğal Gaz ve Petrol Arz Güvenliğine Etkileri” ve “Türkiye'nin Enerji Sektöründe Uluslararası İlişkileri ve Projelerin Değerlendirilmesi” konuları tartışılacaktır.

Kongre katılımcıları bu etkinliklere paralel olarak düzenlenecek olan “Enerji Sergisi”nde çok sayıda enerji üreticisi, imalatçısı ve mühendislik kuruluşunu tanıma ve müzakere imkanını bulacaklardır. Ülkemizin enerji alanındaki kamu yöneticilerine, karar vericilere, özel sektöre, yatırımcılara ve enerji sektöründe mal ve hizmet sunanlara yararlı olması amaçlanan Türkiye 12. Enerji Kongresi’ne şimdiden büyük ilgi gösterilmektedir. Kongre’ye ilişkin bilgilere www.enerjikongresi2012.com adresinden ulaşılabilir.

 
 

Dünya Saatleri

15/12/2017
01:56
 
  DEK'e Üye Ülkeler
Dünya Haritası
 
 
 
 
Disclaimer © Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl 2010