Ana Sayfa      İletişim
Türkiye 12. Enerji Kongresi Konferans Programı
 
Detaylı Programı PDF olarak indirmek için tıklayınız.
14 KASIM 2012, ÇARŞAMBA
08.30-17.00 KAYIT
10.00-12.30

AÇILIŞ TÖRENİ (Kemal Kurdaş Salonu)

Süreyya Yücel Özden, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı

Slav Slavov, WEC Regional Manager for Europe & Central Asia

Mahmut Mücahit Fındıklı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı

Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Enerji Görünümü
Süreyya Yücel Özden, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı

Enerji Sergisinin Açılışı

12.30-14.00 Öğle Yemeği Arası
14.00-15.30

PANEL
Bölgemizde Meydana Gelen Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Gelişmelerin Doğal Gaz ve Petrol Arz Güvenliğine Etkileri
Moderatör:
Süreyya Yücel Özden, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı

Doç.Dr.H.Murat Mercan,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı

Mehmet Uysal,
TPAO Genel Müdürü

Hikmet Uluğbay,
Ekonomist

Özer Balkaş,
Serbest/Bağımsız Danışman, Petrol Arama ve Geliştirme Operasyonları, Projeleri ve Yönetimi

Mithat Rende,
Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü

15.30-15.45 Çay-Kahve Arası
15.45-17.15 PANEL (Devam) (KEMAL KURDAŞ SALONU)
17.30-19.00 Açılış Kokteyli (ODTÜ)
15 KASIM 2012, PERŞEMBE
Saat Kemal Kurdaş Salonu A Salonu B Salonu D Salonu
09.30-11.00 ELEKTRİK SEKTÖRÜ

Oturum Başkanı: Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi

Bakatjan Sandalkhan, Türkiye’de Elektrik Borsası:Üretim Yatırıım ve Enerji Ticareti İçin Referans Fiyat Mekanizması

Hüseyin Arabul, Elektrik Şebekelerinde Yeni Nesil Silikon Kompozit İzolatör Tasarımı, İmalat Teknolojileri ve Porselen İzolatör ile Karşılaştırılması

Cemal Ökmen Yücel, Elektrik Piyasalarında Pazar Gücü ve Manipülasyon : Pazar Gücüne Müdahale Meselesi

TÜRKİYE’DE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI

Oturum Başkanı: Oğuz Türkyılmaz, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi

Selen Yersu Şahin, Enerji Sektöründe Ayrıştırma ve Rekabet

Ercan Balkoç, Enerji Ticaretinde Risk Yönetimi

H. Caner Özdemir, Türkiye Enerji Sektöründe Özelleştirmeler Çerçevesinde Yapılandırma Faaliyetleri

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BUGÜNÜ VE YARINI

Oturum Başkanı: Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi

Zerrin Taç Altuntaşoğlu, 2009/28/AB Direktifi ve Türk Mevzuatı ile Karşılaştırma

Duygu Papur, Nazif Hülagü Sohtaoğlu, Avrupa Birliği Enerji Mevzuatında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesine Yönelik Girişimler

Doç.Dr.Engin Özdemir, H.Emre Bağıran, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Ülkemizde ve AB Ülkelerinde Verilen Teşvikler

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Oturum Başkanı: Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı

Satı Balcı, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projelerinin Değerlendirme Süreci ve Çevre Koruma Önlemleri

Wietze Lise, Türkiye’deki Enerji Verimliliğinin Bir Değerlendirmesi

Veysel Sarıcı, Nazif Hülagü Sohtaoğlu, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ile Türkiye’deki Yapısal Gelişmelerin Toplam Nihai Enerji Yoğunluğuna Etkileri

11.00-11.15 Çay-Kahve Arası
11.15-12.45

ELEKTRİK SEKTÖRÜ

Oturum Başkanı: Olgun Sakarya, TMMOB-EMO

Mehtap Poyraz, Geçiş Dönemi Sözleşmeleri ve Serbest Piyasa Sisteminde TETAŞ ve EÜAŞ

Gülfidan Eliş, Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Dünya’da ve Türkiye’de Teknolojik ve Ekonomik Yeri

Kürşat Tanrıöven, Cansu Emiroğlu, Dağıtım Yatırımlarında Risk Bazlı Yatırımlar

TÜRKİYE’DE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI (DEVAM)

Oturum Başkanı: Oğuz Türkyılmaz, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi

A.Uğur Gönülalan, Türkiye’de Petrol Arama Üretim Faaliyetleri ve Petrol Sektörünün TÜPRAŞ, POAŞ, PETKİM, TPAO vb. Özelleşme(me)si

Cansu Hande Ciğer, Mustafa Özer, Prof.Dr.Gündüz Ateşok, Güney Afrika Menşeli İthal Taşkömürünün Saklanma Koşullarına Bağlı Olarak Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BUGÜNÜ VE YARINI (DEVAM)

Oturum Başkanı: Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi

Dr.Cenk Sevim, Rüzgar Enerji Sektöründeki Tekno-Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü İçin Yol Haritası

Dr.Ahmet Lokurlu, Mannat Choksi, Yasin Özal, Konsantre Edici Parabol Sistemlerle Ekonomik Olarak Soğutma, Buhar ve Elektrik Üretimi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özarslan, Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin Büyük Ölçekli Enerji Depolama Yöntemleri
bilir Enerjinin Dünya'da ve Türkiye'de Bugünü ve Yarını

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Oturum Başkanı: Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı

Taner Derbentli, Bileşik Isı-Güç Üretiminin Küçük Ölçeklerde Uygulanabilirliği

Muzaffer Başaran, Kömürlü Santrallarda Verimi Artırmaya Yönelik İki Örnek: Kangal ve Yeniköy Santralları Kazanlarında Rehabilitasyon

Tuncay Arif İbiş, ASELSAN’da Enerji Yönetimi

12.45-14.00 Öğle Yemeği Arası
14.00-15.30

ELEKTRİK SEKTÖRÜ

Oturum Başkanı: Cengiz Göltaş, TMMOB-EMO Başkanı

Nazif Hulagü Sohtaoğlu, Duygu Papur, Uluslararası Elektrik Enerjisi Ticaretinin Enerji Arz Güvenliği Açısından İrdelenmesi

Duygu Küçükbahar Beygo, Ali Yağmur Aydınlı, Elektrik Toptan Satış Piyasasında Ticaret İmkanları ve Hedef Piyasa Yapısı

Jerfi Önal, Burak Güler, Türkiye Enerji Piyasası Şeffaflık Politikaları

HES YATIRIMLARININ SORUNLARI

Oturum Başkanı: Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Alaeddin Bobat, HES Projelerinde 3E İlişkileri

Maksut Saraç, Enerji Depolama Sistemleri ve Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller

Neşe Leblebici, Hidroelektrik Santralların Kurulması İçin Gerekli Olan Arazilerin Elde Edilmesi

Ayla Tutuş, Ahmet Kanadıkırık,Su Yapılarının Güvenliği ve Su Yapıları Denetim Firmalarının Rolü

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BUGÜNÜ VE YARINI (DEVAM)

Oturum Başkanı: Oğuz Ertürk, BM Holding A.Ş.

Dr.Hasan Tezcan Yıldırım, Prof.Dr.Öner Ünsal, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Odunun Enerjide Kullanımı ve Gelecek Senaryoları

Dr.F.Figen Ar, Biyoetanol Kullanım Zorunluluğunun Türk Ekonomisinde Yaratacağı Etkiler

Prof. Dr. Raşit Turan, Derek Baker ,Ali Çırpan , A. Çiğdem Erçelebi,Macit Özenbaş , Mehmet Parlak , Levent Toppare ,H. Emrah Ünalan Türkiye'nin Enerji Sorununa Nihai Çözüm Olarak Güneş Enerjisi ve Bu Alanda ODTÜ-GÜNAM'ın Rolü

ENERJİ HUKUKU

Oturum Başkanı: Zuhal Yalçın, DEK-TMK Üyesi

Fatih Kaymakçıoğlu, Elektrik Sektöründe Kamu-Özel Hukuk İlişkisi ve Yansıması

Hasan Kaşıkara, Elektrik, Doğal Gaz ve Petrol Piyasası Kanunlarında Düşünülen Değişiklik Tasarıları, Gerekçeleri, Mevcut Hukuki Düzenlemeler ile Mukayesesi ve Uygulamada Doğuracağı Hukuki Sonuçlar

15.30-15.45 Çay-Kahve Arası
15.45-16.15

YERLİ KAYNAĞIMIZ KÖMÜR

Mustafa Aktaş, TKİ Genel Müdürü

     
16.15-17.15 PANEL – GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİNİN GÖRÜŞLERİ      
16 KASIM 2012, CUMA
Saat Kemal Kurdaş Salonu A Salonu B Salonu D Salonu
09.30-11.00

FUKUŞİMA’DAN SONRA NÜKLEER SANTRALLARIN GELECEĞİ VE ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Oturum Başkanı: Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksel Atakan, Fukuşima Kazası Sonrası Yüksek Güvenlikli Bir Nükleer Santralda Bulunması Gereken Teknik Özellikler ve Akkuyu Nükleer Santralının Güvenliğine Bir Bakış

Yüksel Atakan, Yap İşlet Modeliyle Akkuyu’da Yüksek Güvenlikte Bir Nükleer Santral Kurulabilir mi?

B. Gül Göktepe,Fukushima Sonrası Dünya Enerji Politikaları ve Nükleer Güç

YERLİ ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanı: Dr.Nevzat Kavaklı, ETKB Müsteşar Yardımcısı

Dr.İlker Şengüler, Türkiye’nin Yeni Linyit Kaynakları ve Enerji Potansiyeli

Çetin Koçak, Türkiye’nin Enerji Güvenilirliği ve Üretilebilir Kömür Rezervlerine Dayalı Santralların Avantajları

Aysel T.Atımtay, Hayati Olgun, Ufuk Kayahan,Alper Ünlü, Berrin Engin, Murat Varol,Merve Çömlekçioğlu, Burak Kamalı, Hüsnü Atakül,Gerçek Bardakçıoğlu, Orhaneli Linyit Kömürünün ve Odun Parçalarının Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakılması – 750 kW Pilot Uygulama

ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Oturum Başkanı: Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi

Doç.Dr.Aylin Çiğdem Köne, Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’nin Bölgesel Ekolojik Etkinliğinin Araştırılması

Prof.Dr.Tayfun Büke, Doç.Dr.Aylin Çiğdem Köne, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santral Çevresinde Rasyasyon ve Konvansiyonel Kirletici Kaynaklı Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi

Derya Ezgi Öztürk,Erkan Kalaycı, Türkiye Enerji Piyasası İçin Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının Değerlendirilmesi

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE PETROL
VE DOĞAL GAZ PİYASASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanı:
Ülker Aydın, DEK-TMK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Dr.Cenk Sevim, Küresel Enerji Politikaları ve Yeni Enerji Düzeni

Ersin Öktem, İzzettin Temiz, Elektrikli Araçların ve Yakıt Etkinlik Politikalarının Petrol Fiyatlarına Etkisi

Veysel Sarıcı,
Nazif Hülagü Sohtaoğlu, Petrol Fiyatlarında Kaydedilen Değişimlerin Makroekonomik Büyüklükler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

11.00-11.15 Çay-Kahve Arası
11.15-12.45

FUKUŞİMA’DAN SONRA NÜKLEER SANTRALLARIN GELECEĞİ VE ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ (DEVAM)

Oturum Başkanı:Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk Utku, Nükleer Güç Santrallarının Enerji Nakil Hattı ile Etkileşimleri

M. Utku Sağdık, Türkiye Uranyum Cevherlerinin Değerlendirilmesinde En Önemli Noktalar

YERLİ ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(DEVAM)

Oturum Başkanı: Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi

Dr.İskender Gökalp, Mücella Ersoy, Türkiye Linyitlerinin Elektrik Üretimi Amaçlı Değerlendirilmesine Teknolojik Bir Seçenek : “Optimash” Projesi

Ayşe Yıldırım, Pelin Hoşhan, Türkiye’nin Hidrokarbon Kökenli Alternatif Enerji Kaynakları

Mesut Atalay, Türkiye’nin Petrol Arama Politikası

ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
(DEVAM)

Oturum Başkanı: Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi

Çağrı Sağıroğlu, Çevreye Duyarlı Üretim Kavramının İncelenmesi ve Bu Kapsamda Yapılan SWOT Analizi ile Durum Tespit Değerlendirmesi

Duygu Papur, Nazif Hülagü Sohtaoğlu, Fosil Yakıtların Tüketiminden Kaynaklanan Karbondioksit Salımları ile Temel Enerji Büyüklükleri Arasındaki İlişkiler

ENERJİ TEKNOLOJİSİ

Oturum Başkanı:
Prof.Dr.H.Mete Şen, DEK-TMK Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı

Beycan İbrahimoğlu,
Elif Simge Vural, Şahika Yürek,
Orhan Demirel, Plazma Kömür Gazlaştırma

Dr.Zeynep Ş. Ocakçıoğlu, Yerli Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesinde TEMSAN’ın Yeri

12.45-14.00 Öğle Yemeği Arası
14.00-14.45 Süleyman Demirel, T.C. 9. Cumhurbaşkanı
15.30-15.45 Çay-Kahve Arası
14.45-15.15 Türkiye Elektrik Sektörünün Bugünü ve Geleceği
Halil Alış, EÜAŞ Genel Müdürü
15.15-16.30 Çay-Kahve Arası
15.30-16.30 Kongre Sonuç Bildirgesi ve Kapanış
 
 

Dünya Saatleri

15/12/2017
01:57
 
  DEK'e Üye Ülkeler
Dünya Haritası
 
 
 
 
Disclaimer © Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl 2010