Ana Sayfa      İletişim
Türkiye 11. Enerji Kongresi Bildirileri
 

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından üç yılda bir düzenlenen geleneksel Türkiye Enerji Kongrelerinin onbirincisi 21-23 Ekim 2009 tarihleri arasında İzmir-Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılacaktır. İzmir’in elverişli iklim koşullarında gerçekleşeceğini umduğumuz bu önemli buluşmada, yoğun kongre görüşmeleri dışında sosyal etkinlikler için de olanaklar yaratmış olacağız.

Kasım 2006’ da İstanbul’da yaptığımız Türkiye 10. Enerji Kongresinden bu güne kadar iki yıldan biraz fazla bir zaman geçti. Bu süre içinde genel enerji açısından Dünya’da ve Türkiye’de önemli gelişmeler oldu. Güney Doğu Asya kaynaklı enerji talebindeki artış Dünya enerji tüketimini de hızlı bir artış eğilimine sokarken, başta enerji hammaddeleri olmak üzere tüm hammadde fiyatları arttı ve Dünyada enerji arz güvenilirliği tüm ülkelerin gündeminde önemli bir yer oluşturmaya devam etti. 2008 yılında belirginleşen Dünya finansman krizi tüm ülkeleri derinden sarsmaya aday bir olay olarak görülmektedir. Türkiye 11. Enerji Kongresine kadar geçecek yaklaşık bir yıllık süre içinde gelişmelerin hangi yönde olacağını şimdiden tahmin etmek oldukça güçtür. Belirsizlik devrinin başladığı ve bunun da enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını epeyce zorlayacağı görülmektedir.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz kritik gelişmelerin ışığında Türkiye enerji meselesinde nereye gitmektedir, neler yapılmalıdır? İşte Türkiye 11. Enerji Kongresi bu önemli ve mühim sorunun cevabını aramaya yönelik çabaların birleştiği bir çalışma ortamı olmalıdır. Enerji kaynaklarımızın kullanımında nasıl daha hızlı hareket edebiliriz, bu konuda yapısal ve mevzuata yönelik tedbirler nelerdir? Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması için şimdiye kadar uygulanan model başarılı olmuş mudur? Daha verimli ve sonuç alınması daha pragmatik modeller nelerdir? Ülkemiz için büyük bir kaynak olduğu tespit edilmiş olan Enerji Verimliliğinden nasıl yararlanılacaktır? Enerji yatırımlarımız için finansman şartlarının daraldığı ve ağırlaştığı bir ortamda projeleri zamanında nasıl hizmete alacağız, bu konularda neler yapılmalıdır? Türkiye’nin enerji ihtiyaçları şimdiye kadar alışılmış hızda mı ilerleyecek, yoksa talepte bir sakinleşme mi beklenmelidir? Enerjide dış kaynaklara bağımlılığımız daha da artacak mı?

İşte bu ve buna benzer sorunlarda durum değerlendirmesi yapmak ve çözüm önermek amacıyla 21-23 Ekim 2009 tarihleri arasında İzmir’de yapacağımız Türkiye 11. Enerji Kongresine katkıda bulunmak üzere enerji ile ilgili tüm tarafların katılımını beklediğimizi önemle ve saygıyla belirtiriz.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Türkiye 11. Enerji Kongresi
Program Komitesi ve Yürütme Kurulu

 
 

Dünya Saatleri

21/02/2018
08:16
 
  DEK'e Üye Ülkeler
Dünya Haritası
 
 
 
 
Disclaimer © Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl 2010